Tari István • ZSOLTÁR

2022. december 24. 

 

ZSOLTÁR
 

Hogyan zengjek dalt, Uram,
mikor felejtem a beszédet.
Ellenségeimet oly sokáig
távol tartottad tőlem,
meg őket nem ismerhettem,
fel ellenük nem fegyverkezhettem,
szavakkal, melyek nyílnál
sebesebbek és mérgük kígyók
mérgénél gyorsabban ölő.
Ezért üres magházak
az én gondolataim,
miket hiába ráz most
a pusztai szél keze.
Elszunnyadtam, Uram,
mint katona az őrségen.
Fülledt álmaimban hagytál engem,
nehéz étkek, csábos italok,
zsíros huncutságok között.
Magamra hagytál, Uram,
ahogyan magukra hagytad
a köveket a nagy hegyen,
vagy a homokot és mindenféle
porokat idelenn.
Ha nem látjuk egymást,
magunkba hogyan láthatnánk?
Jelenlétemmel magasztallak,
melyről mást gondolnak ellenségeim
és mást a barátaim,
de te tudod, mit jelent
az én szótlan gomolygásom, Uram.

 
 

Tari István • X-LÁBÚ DAL

2022. december 8.

 

X-LÁBÚ DAL

TolaXanak
a töXárak,
soXor néznék
tyúXemedet.

ZoXavadra
keXet nyakalsz,
löX egyet a
tyúXemeden.

Szép éXered
a tyúXemed,
nem emléXik
rá a buXád.

A piXis se
emléxik rá,
fölbuX benne,
ha töreXel.

TöröXegfűs
éneXóval
viXeljed ki
éXeredet!

BoXkesztyűvel
boXolj bele,
zoXavadnak
zsáXájába.

 

HONLAPUNKRÓL LETÖLTHETŐ!

2022. november 25.

 

Bozóki Antal LÁZONGÓ DÉLVIDÉK/VAJDASÁG

 

MEGJELENT!

        ÖNFELSZÁMOLÁSUNKRÓL

 

       

        Bozóki Antal LÁZONGÓ DÉLVIDÉK/VAJDASÁG címmel, a délvidéki magyarság, a civilek, civil szervezetek és pártok bőven két évtizedes – 2000-től 2022-ig tartó – jogérvényesítésért folytatott küzdelmét dolgozza fel, évekre lebontva és hiánypótló kordokumentumot alkotva azok számára, akiket valóban foglalkoztatnak a délvidéki magyarság döbbenetes megfogyatkozásának, elöregedésének igazi okai.

        Az ezredfordulón a – kilencvenes évek balkáni háborúinak legnagyobb vesztesévé vált! – délvidéki magyarság számára is felcsillant a reménysugár, amikor a demokratizálódási folyamat beindulni látszott, amikor a Balkáni Hentes és háborús bűntársai a nemzetközi bíróság elé kerülhettek.

        Ám ez a rövid, néhány éven át tartó időszak is, a legcivilizáltabb világhoz, normákhoz igazodó és nagy támogatással, demokratikusan megválasztott, új szerb miniszterelnök kíméletlen legyilkolásával, annak a tapasztalatnak az igazságát nyomatékosítja, mely szerint a háborúnál sokkal rosszabb mindaz, ami a háború után jön.

       A háborút követő történeteinkből válogató, a délvidéki magyarság képviselőinek kirakatépítő tevékenységét jól érzékeltető, a közösségünk érdekeit gátlástalanul eláruló magatartást részletező, a jogász szemszögéből is vizsgálódó közíró páratlan gyűjteményt kínál azok számára, akik a délvidéki magyar önfelszámolás mozzanataira, helyi sajátosságaira, tanulságaira kíváncsiak.

                                                                                 Tari István