Nagyböjt

 

KIADÓ A KERESZTÚT
Tari István verse
Grafika: Tari István
Zene: Szerda László és az A Prima Vista Együttes
Vágó: Horvát Nándor
Historiaefilm 2013

 

Tari István
 
KIADÓ A KERESZTÚT
 
Hordozható táj kell a hazátlanul
élőknek! Ág-bog, mely kuszaságot ád.
           Ifjonti ábránd gerjedelme
                    festi a szürke kakukktojását.
 
Világra hozza honkeresőit, új
földönfutóit ontja a pusztulás.
          A régi vétkek új ruhákban
                     illegetik magukat lakájként.
 
Kinyomhatóvá duzzad a gyávaság,
hóhérlegényes újra a példakép:
          csak jó alattvalók akarnak
                 lenni a hetyke fiúk manapság.
 
Cserélhető fej, végteleníthető
mellébeszélés kell a tömegnek, és
            nagyzási hóbort kell az önzés
                   sorkatonáinak: állomáshely.
 
Reklámok izzó fényözönébe hullt
hatásvadászat temploma épül: őrt
           álló fogyasztás gyűjti lelkes
                        híveit, álmodozóit immár.
 
Véres verejték üzletel általuk,
sűrű tövisből fon koronát a kéz;
          báván nyekergő másnaposság
                    hirdeti: van kiadó keresztút!

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button