Pomogáts Béla • AZ ÉN 56-OM


Pomogáts Béla irodalomtörténésszel, az 56-os forradalom résztvevőjével emlékeztünk
a magyarság fényes pillanataira,
a huszadik század világsorsfordító eseményére.

 

pomogats0011A HISTÓRIÁÉ ÓBECSEI Hagyományőrző és Történeti Társulat, valamint a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége október 23-án a VMDK székházában Az én 56-om címmel emlékezett az 1956-os forradalomra. Az est vendége Pomogáts Béla irodalomtörténész volt. „Pomogáts Béla egy hiteles ember", mondta a műsor kezdetén Tari István, az est házigazdája.

A mintegy ötven jelenlévő előtt Pomogáts Béla saját 1956-os emlékeiről beszélt. „1956. október 23-án tört ki Budapesten a magyar forradalom, és tizenhárom nappal később, 1956. november 4-én verték le a bevonuló szovjet csapatok. Hadd tegyek ezúttal személyes vallomást, ez a tizenhárom nap életem, a mögöttem levő több mint hetven esztendő, legnagyobb személyes történelmi élménye volt. Élmény és tapasztalat, amely sohasem fakult meg a múló évtizedek során, és amidőn 1989 tavaszán az ötvenhatos forradalom emléke és öröksége, hasonlóan egy vulkánhoz, amely évtizedes vagy évszázados némaság után váratlanul a tengerfelszíne fölé emelkedik, a mélyből a felszínre tört, mintha ifjúságommal találkoztam volna: eltöltött a reménység és a várakozás. Más dolog, hogy ez a reménység bizony megfakult és széttöredezett a mögöttünk lévő több mint másfél évtized közéleti tapasztalatai és csalódásai nyomán", mondta Pomogáts.

Bodnár György így vall az irodalomtörténészről és műveiről: „A régi szólás szerint a könyveknek sorsa van. Az életművekről ezt már ritkábban állapíthatjuk meg. Pomogáts Béláról azonban pátosz nélkül mondhatjuk el, hogy témavilága és gondolatmenete sorsszerűén alakult. Hiszen az ő történetében személyes fejezetként jelenik meg 1956 forradalma, amelynek emléke a mai Magyarország legitimációs öröksége. Ő tehát ma már történelmi forrás, miközben az ötven évvel ezelőtti erjesztő szerepet betöltő irodalom kutatója is. Eszményéhez híven utolsó tizennyolc évét közösségi feladatvállalások kísérték végig. Tehát szereplőként éli meg azt a nem túl szép új világot, amelynek talán már holnap tanúja lesz".

Erer
AddThis Social Bookmark Button