Hajszálerek és gyökerek

 

Könyvbemutató Keszthelyen, a Festetics-kastélyban

 

Hajszálerek és gyökerek címmel jelent meg a Balaton Akadémia Kiadó Szent Lászlóról elnevezett könyvsorozatának délvidéki költők verseit tartalmazó kötete, melyet 2018. december elsején, a kötetben szereplő három délvidéki költő részvételével mutattak be a keszthelyi Festetics-kastélyban.

A verseskötet fedőlapja

 

 

A hamisság habarcsával összetákolt egykori Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia mára széthullott. Száz év alatt a Délvidéken élő magyarok lélekszáma felére zsugorodott.

Horvátországban a magyarok száma tizedére (121.500-ról 16.000-re), a Muravidéken majd harmadára csökkent (14.354-ről 5212-re). A Vajdaságban a magyarság a száz év előtti 400.000-ről 251.000-re fogyott. Bácska, Bánát, Drávaszög, Muravidék magyarjai fölé a Hunyadiak, Zrínyiek ma már nem tárják ki védő karjukat. A politikáról alig tudunk érvényes mondatokat írni, s csak remélhetjük, hogy a pártvezérek egyszer úrrá lesznek a Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő magyarok megosztottságain is – írja Szijártó István, a kötet szerkesztője.

Csörgits József, Tari István, Németh P. István és Bence Lajos a könyvbemutató után

Tari István ● FELNYURGULT RÉSZVÉTTEL

Tari István verse

FELNYURGULT   RÉSZVÉTTEL

Minden hazugság, földön ami szép:

Csontváz, ijesztő a valódi kép;

                    (Arany János)

                 

Mennyi kishitűség serceg lobog       

Szaglászó szöszmötöléssel mennyi 

Sérelem mennyi rejtőzködés és        

Félelem szorongatja a torkok            

Köszörülő szorgos szűkölését            

Felnyurgult részvétbe kapaszkodva

  

Korszerűsített Szolgalelkűség!          

Aki most a jegenyék vibráló                 

Hegyét babrálod  tudhatnád jól nem 

Babra megy itt a játék! 

                                      Lázadást        

Mímelő választásod messziről         

Már törtető szabadságnak látszott    

Tömegsírok zsíros hörgő földjén       

Fölélénkített drótsövény-örvény      

Babként pergő fülbevalók gyűrűk      

És fogak kitépdesett aranyán           

Villogó történetek hiánya

Megtestesülő kiűzetések                               

Vesszőből font pajták pajtikáim      

Mennyire szerethetőek vagytok       

A tavasz rejtjelét hordó szélben        

Újjászülető betolakodók                   

Kiváltságait cibáló szélben               

Másodvirágzásunk hóesését              

Vasfüggönyök irdatlan rozsdáját      

Időhúzását idézve lágyan               

Hullámzó szeméthegyek közt kormos  

Bűzt pöfögő autók lerobbant           

Bősz erőlködésében fölpiszkált       

Bosszúvágyak és múltba forduló    

Téblábolások füstölgésében             

Az esetlenség már  terepszínű         

Csapatszállítóinak nehézkes            

Menetében    

                      És ami messziről            

Szabadságnak tűnt az a gerincünk  

Megtörése megroppantása volt

       

Korszerűsített Szolgalelkűség!        

Aki most a jegenyék vibráló              

Hegyét babrálod  tudhatnád jól a   

Baj felhőszakadásból van meg a   

Dicsőségért küzdő katonából       

Ki csupáncsak háborút akarhat       

Míg a reggel nem napolja el a      

Fülledt béketárgyalások harci       

Kedvével  próbakövek záporán     

Önmaguktól hízó tévhiteken          

Át közben kisemmizettségén a       

Csömör handabandázása  száll a   

Széllel kavargó szirmokkal együtt

Az átázott föld sötét árnyára

          

Korszerűsített szolgalelkűség!       

Az átázott föld felett bokszerek     

Kínzókamrák és használt óvszerek

Dermedő erőszakos tömege              

Magok elbitangoló fölöttes            

Énjükkel vakító selymes pöttyök   

Csírázó tömkelegébe veszve           

Hördülnek föl hosszan a szirénák 

És a

Zsákmányszerző

Mohóságba   

Burkolódzó hatalomimádat          

Gátlástalan szómenése árad  

ForrásVersmaraton, mediaklikk.hu, 2018. április 11.

 

IN MEMORIAM ● B. Foky István

délvidéki magyar író életében harmincnapos elzárással járó, maradandó nyomot hagyott az 56-os magyar forradalom és szabadságharc, melynek hatása katartikus élményt jelentett a kegyelet jogától megfosztott, hallgatásra, jugoszláviai tudatra kényszerített délvidéki magyar nemzetkisebbség számára. B. FOKY ISTVÁN Bezdánban született 1934. szeptember 26-án. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot, majd átképzés után a tanítóképzőt Szabadkán végezte. Gomboson és Telecskán (Bácsgyulafalván) tanított. 1967-ben az Újvidéki Rádió gyermek- és ifjúsági műsorainak a munkatársa, majd szerkesztője lett. 1996-ban vonult nyugdíjba. 2017. június 6-án bekövetkezett haláláig tizenegy kötetet jelentetett meg... Átképzős preparandisták című visszaemlékező írásában döbbenetes képet fest a délvidéki magyarság 56-os forradalomhoz kapcsolódó megfélelmlítéséről.

     „Hétfőn aztán a nagyszünetben, olyan váratlanul, mint az égből a villámlás, belém csapott a mennykő, de alaposan. A párttitkár négyszemköztire invitált az igazgatói szobába, s nagy komolyan tudatta velem, hogy óriási baklövést csináltam, ami az állásomba kerülhet mihamar s mehetek világgá, amerikássá is, ha úgy tetszik, mert a tegnap éjszakai viselkedésemmel úgy keresztbe tettem magamnak, hogy ebből a hanyattesésből soha, de soha nem tudhatok napvilágra vergődni Isten szent ege alatt, itt a Vajdaságban.
     – Valaki nagy tévedésben lesz, tisztelt kolléga! – méltatlankodtam első nekibuzdulásra. – Én a fenekemen maradtam, tátott szájjal furcsálkodtam az egészen és nem tudtam az egyet a kettőtől megkülönböztetni!
   – Olyannyira, hogy részeg fejjel a magyar himnusz éneklését követelte ettől a szerencsétlen gombosi néptől, ugye? Nyolcadikos diákjaink is megmondhatói az egész csúfságnak, sőt kettejük már meg is fogalmazta, hogy újdonsült párttagunk miként, milyen körülmények között hergelte a himnusz éneklésére e szerencsétlen okto ndiakat! A fekete leves, tisztelt kolléga, majd ezután következik, hogy egész életében még a felmenői is emlegetni fogják, úgy bizony!
     Amúgy meg elég fecske röptűre sikeredett a harminc napi elzárás kitöltése, mondom, mert egész nap leltároztattak velem, és csupán éjjelre mentem a közös kalitkába, a hozzám hasonló jómadarak közé, hogy némi szórakozással vessünk ágyat a priccsen magunknak vagy hatvanan, egy teremben."B. Foky István: Átképzős preparandisták (7.) Nemzetnapszámos naplótöredékek, Magyar Szó, 2008. november 3.