MAKOVECZ IMRE RAJZAI BÁCSGYULAFALVÁN

2015. augusztus 22.

2015. augusztus 22-én, a bácsgyulafalvi kultúrotthon előcsarnokában – a Historiae Óbecsei Hagyományőrző és Történeti Társulat szervezésében és Gubcsi Lajos jóvoltából – megnyílt Makovecz Imre kiállítása.

A világhírű építőművészünk rajzait Bácsgyulafalván bemutató tárlatot Tari István, a Historiae elnöke nyitotta meg. 

Részlet Tari István megnyitóbeszédéből:

Makovecz Imre szerint a világ Isten lenyomata:
Kitartok amellett, hogy a világ Isten lenyomata, a hely ahonnan Isten kivonult... Az én építészetemben, remélem más is látja Isten kihűlt helyét és elődeink lassú mozgását, és észreveszi arcunkat, amint kimered a környező világból. Ez az arc, térképe mindannak, ami megtörtént, és ami megtörténhet." (1983.)

A nagy művészet, a jó művészet mindig a Teremtővel, a teremtőjével próbál meg kapcsolatot teremteni. Az eget próbálja meg összekapcsolni a földdel. 

Ahogyan Antoni Gaudí, a világhírű katalán építész is megállapította: „Minden építészeti stílus a templomépítés szolgálatában született. Minden ezután eljövendő művészet ugyanígy kell, hogy megszülessen."

Ahogyan a költő írta:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra".(Weöres) 

A természet formai megoldásait, a Kárpát-haza magyarságának ősi jeleit, szokásait, népéletét, teremtő képzeletét, megtöretését, életerejét vizsgáló, abból merítő, 2011-ben elhunyt, világhírű építőművészünk bácsgyulafalvi kiállítását megnyitva, el kell mondanom azt, hogy Makovecz Imre 2000-ben megalkotta annak a csonka toronynak a tervét, amely a legméltóbb módon jelölhetné meg a délvidéki magyarirtás emlékhelyét Újvidéken. A világhírű műépítészünk által megtervezett újvidéki emléktorony azóta sem épült fel, hiába követeltük, legutóbb három évvel ezelőtt, nyílt levélben szólítva föl a délvidéki magyarság hatalmi helyzetben lévő képviselőit, hiába szorgalmaztuk többen, köztük jómagam is, annak a csonka toronynak mielőbbi felépítését. 

Üzletelő kegyeletbe kell botlanunk Makovecz Imre meghonosodásának délvidéki útján is... 

A sors különös kegyének köszönhetően élete végén személyesen kapcsolatba kerülhettem a Mesterrel, aki nagyon is számon tartotta, különös figyelemmel kísérte újvidéki emlékmű-terve felépítésének elodázását!

Makovecz Imre lelkünk felemelkedésén munkálkodott, lehetséges létráinkra mutatva.

 

 

ÍRÓTÁBOR ZENTÁN

2015. agusztus 1.

A Térzene Irodalmi és Művészeti Társaság 3. írótáborában voltunk Zentán, augusztus elsején.

 

A nyári írótalálkozó délutánján készült fényképeink KÉPTÁRUNKBAN tekinthetők meg.

Tari István versei a szerző előadásában

2015. június 11.

Vers napról napra
Szerkesztő: Filippinyi Éva
2015. június 2.
Forrás: Kossuth Rádió