Találkoztunk

2014. július 17.

Találkoztunk, tanácskoztunk, barátkoztunk, mi, kik a magyar irodalom szenvedélyes szerelmesei vagyunk, és nyaranta egyszer találkozunk valahol, a hely szellemére kíváncsian, meglátogatjuk egymást, megbeszéljük közös dolgainkat, sorskérdéseinket, hiszen túl sokáig nem lehettünk kedvünkre otthon a Kárpát-medencében, túl sokáig nem szerethettük azt, ami a miénk.

Legutóbbi, óbecsei együttlétünkben is újfent arról győződhettünk meg, hogy a személyes találkozást, helyszíni tájékozódást semmi sem pótolhatja; hogy a délvidéki magyar irodalom sokszínűségéből, gazdagságából, hogy a délvidéki magyarság szenvedéstörténetéből, szívósságából, szellemi teljesítményéből igazi erő meríthető az egész Kárpát-medencét egyre inkább otthonuknak tekintők számára.

Ezért nem lehet a véletlen műve az sem, hogy óbecsei találkozónkat, tanácskozásunkat a Tartományi Oktatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, az óbecsei önkormányzat, és a Magyar Nemzeti Tanács nem támogatta.

Pusztatemplomunkban

"Pusztába kiáltott ima-/ként törsz föl a mélyből, ARACS"  Fedetlen fejű templom 

"Átvérzik a/ sorsunk sara,/szólongat a/ romtemploma"

 

Cseresnyésné Kiss Magdolna bemutatkozik

Németeleméren

 Marcsók Vilma Kiss Ernőről szólt

 Kincskeresők dúlták föl vértanúnk nyughelyét

Németh Ferenc Nagybecskerekről és Fülep Lajosról szólt

 

A Kárpát-medence legdélibb piarista templomában 

 

 Mi fog még itt történni?

Arkangyalok az ifjúság kékjében

A Gion-emlékház udvarán   Horváth Futó Hargita az emlékház utcai szobájában eligazít 

És felhangzik egykori nemzeti énekünk, a Boldogasszony Anyánk!

Bővebben:  

Otthon a Kárpát-medencében

2014. május 26.

Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége

A KITÁSZ VÁNDORGYŰLÉSE ÓBECSÉN

„Gyom veri fel kertünk, gyom veri fel lelkünk.
Megbújt jó erőnkkel bé gyávák is lettünk –
gyávák újra s újra."
(Fehér Ferenc: Vajdasági kesergő 1949-ben)

ÓBECSE
2014. július 10–13.

Megbújt jó erőnkkel

A program:KITÁSZ PROGRAM