HÓHÉRÁT DICSŐÍTŐ ÁLDOZAT

2013. február 20.

Tari István

Éppen harminc évvel ezelőtt, 1983. február 20-án jelent meg a délvidéki magyarság napilapjában, az Újvidéken nyomtatott Magyar Szóban, az a rövid, két flekknyi – két gépelt oldalnyi, ahogyan már ma mondják: 3959 leütést (szóköz nélkülit) tartalmazó – szöveg, melyet a délszláv államalakulatban és kisebbségi sorsban élő magyarság főtudora, a magyartanárok tanára, egyesek szerint: a tollforgatókat íróvá ütő/avató, az írókat tananyaggá tevő fő-fő írt alá; az a szöveg, mely nagy fölhajtással, csinnadrattás tömegtájékoztatással, a tartományi televízióban és rádióban is elhangzott, mely bűzbombaként robbant a Kárpát-medencében élő magyarság irodalmi kultúrájában.

Miről is szólt, mit is akart közölni, harminc évvel ezelőtt, az a rövid, maga után árulkodó flekket, foltot hagyó, fejedelmi többesben dörgő förmedvény? Elbődülő címével: Még Illyés Gyulától sem!, balkáni felsőbbrendűségét lobogtatva, a már halódó Illyés Gyulát rendreutasítva, megleckéztetve.

 

Bővebben...

Nagyböjt

 

KIADÓ A KERESZTÚT
Tari István verse
Grafika: Tari István
Zene: Szerda László és az A Prima Vista Együttes
Vágó: Horvát Nándor
Historiaefilm 2013

 

Tari István
 
KIADÓ A KERESZTÚT
 
Hordozható táj kell a hazátlanul
élőknek! Ág-bog, mely kuszaságot ád.
           Ifjonti ábránd gerjedelme
                    festi a szürke kakukktojását.
 
Világra hozza honkeresőit, új
földönfutóit ontja a pusztulás.
          A régi vétkek új ruhákban
                     illegetik magukat lakájként.
 
Kinyomhatóvá duzzad a gyávaság,
hóhérlegényes újra a példakép:
          csak jó alattvalók akarnak
                 lenni a hetyke fiúk manapság.
 
Cserélhető fej, végteleníthető
mellébeszélés kell a tömegnek, és
            nagyzási hóbort kell az önzés
                   sorkatonáinak: állomáshely.
 
Reklámok izzó fényözönébe hullt
hatásvadászat temploma épül: őrt
           álló fogyasztás gyűjti lelkes
                        híveit, álmodozóit immár.
 
Véres verejték üzletel általuk,
sűrű tövisből fon koronát a kéz;
          báván nyekergő másnaposság
                    hirdeti: van kiadó keresztút!

 

 

 

Farsang!

 

Tari István verse
Képek: Tari István
Zene: Szerda László és az A Prima Vista Együttes
Készítette: Horvát Nándor
Historiaefilm 2013.

 

 

Bemutattuk Jerzy Paruszewski kétnyelvű verseskönyvét


2012. 12. 12-én
 
 
Bemutattuk Jerzy Paruszewski – Társulatunk kiadásában és Óbecsén megjelentetett! – kétnyelvű verseskönyvét.
 
A csikorgó hideg és az utakról félig eltakarítatott hó ellenére, szép számú és eleven érdeklődésű közönség volt kíváncsi a Lengyelországból egyenesen hozzánk megérkező költőre, aki a Városi Könyvtárban olvasott föl verseiből, és elmondta azt is, hogy a lengyelek számára sem ismeretlen a kisebbségi sors valósága.
Magyar nyelvre fordítói: Csisztay Gizella Lengyelországról, polihisztor férje, Mandics György, pedig Temesvárról mesélt, ahonnan származik. A könyvbemutató közönsége megismerkedett a verseskötetet illusztráló Horvát Lívia, fiatal óbecsei képzőművészünkkel, akinek kivetített grafikáiból ízelítőt kapott.
Az est végén a költő dedikálta könyvét, melynek kiadását a VMDK és a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkársága támogatta. Könyvbemutatónk támogatóihoz tartozik, a felsoroltakon kívül, Lengyelország Belgrádi Nagykövetsége.
Köszönettel tartozunk az A Prima Vista Együttes zenészeinek is, akik muzsikájukkal oly emelkedetté tették adventi könyvbemutatónkat, melynek házigazdája Tari István volt.