H i s t o r i a e

Társulatunkat, a Historiae Óbecsei Hagyományőrző és Történeti Társulatot azért alapítottuk meg 2007-ben, mert roppant fontosnak éreztük saját környezetünk közelmúltjának, történelmének, néprajzának, művelődéstörténetének, politikatörténetének kutatását, minél alaposabb – nem csak munkásmozgalmi szempontok alapján történő (mert azt már jobbára elvégezték) – feltárását, dokumentálásra, könyvek, kiadványok elkészítésére, alkotó tevékenységre ösztönözve a hozzáértőket; könyvbemutatóinkon, találkozóinkon pedig vitára serkentve érdeklődő közönségünket.

Közös ügyeinket – a nagy alkotói energiákkal rendelkezőkkel, lehetőleg azok társaságában – megtárgyalva, normális emberként szeretnénk élni abban a szellemi zűrzavarban, mely hosszú időn át a háborús hátország velejárója.

Kiváló délvidéki és anyaországi alkotók tettek már eddig is eleget meghívásunknak: Csorba Béla, Hornyik Miklós, Mák Ferenc, Vicei Károly, Benedikty Tamás, Domonkos László, Gubcsi Lajos, Konczek József, Pomogáts Béla, hogy csak a legismertebbeket említsük, mutatták be könyveiket, Kátai Zoltán énekmondó karácsonyi koncertjére gyűltünk össze.

Könyvkiadói tevékenységgel is foglalkozunk. Könyveinket magyar, szerb és lengyel nyelven jelentettük meg.

Vitára, kutatásra hangolva, magyar nyelvű, valóságfeltáró könyvkiadói tevékenységünket szeretnénk fellendíteni, a hozzá kapcsolódó, szellemi pezsgéssel járó találkozókkal, könyvbemutatókkal, vitafórumokkal.

AddThis Social Bookmark Button